A1 Communications

А1 КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД предлага пълния спектър консултантски услуги в областта на комуникациите, изграждането и поддържането на институционален и корпоративен имидж, проектното консултиране, събитийният мениджмънт, рекламата. Фирмата работи с широк кръг експерти, водещи за които е опитът в мащабни международни и местни проекти, както и практиката на част от тях като висши служители в държавната администрация. Дружеството притежава опит в провеждането на медийни и рекламни събития и кампании по проекти, финансирани със средства на Оперативните програми на ЕС, както и такива финансирани от бюджета на фирми и общини.