A1 Communications

Услуги

PR УСЛУГИ /пакет/

 • Разработване на цялостен Комуникационен план за PR обслужване, насочен към постоянно информиране на широката публика за дейността на клиента
 • Разработване на План за кризисни комуникации с определени кризисни теми
 • Консултации по всяко време за всички казуси, възникнали в ежедневното изпълнение на Комуникационния план
 • Работни срещи между екипа на A1 COMMUNICATIONS Ltd. и представители на клиента за определяне на основните теми за съвместна работа
 • Подаване на текуща информация към медиите и непрекъснат контакт с ресорните журналисти /печатни, електронни, интернет, централни и регионални/ за формиране на постоянен кръг от журналисти, които да отразяват темите на клиента. Тази стъпка е изключително важна за създаване на благоприятна медийна среда и превръщането на журналистите в съюзници и партньори
 • Иницииране на срещи и допълнителни журналистически материали чрез поддържане на постоянен контакт с ресорните журналисти и интерес към дейността на клиента
 • Подготовка и организиране на публични изяви на клиента
 • Консултиране и подготовка на всички публични изказвания и интервюта на мениджъри и експерти на клиента
 • Изготвяне на месечен пресклипинг с публикуваните материали по съответната тема, анализи и препоръки
 • Консултиране на спонсорската и рекламната дейност
 • Участие при подготовката и воденето на преговори с бизнес партньори на клиента при желание от негова страна

Еднократни комуникационни услуги

 • Разработване на Комуникационен план за действие
 • Разработване на План за кризисни комуникации
 • Консултация от ключови експерти на A1 COMMUNICATIONS Ltd
 • Подготовка, написване и изпращане на прессъобщение до медиите
 • Подготовка на пресконференция без логистика
 • Подготовка и провеждане на пресконференция
 • Подготовка на публично събитие без логистика
 • Изготвяне на клипинг с публикации и контент анализ на материалите
 • Организиране на среща с журналист и провокиране на публикация в медиите
 • PR тренинг на мениджърския екип за участие в интервю или предаване на електронна медия
 • Разработване на опорни точки за интервю на мениджърския екип в печатни медии
 • Разработване на План за рекламната дейност на клиента с определяне на заинтересованите публики и селектиране на медиите и вида на рекламата в тях

Имидж консултинг /индивидуален ПР/

Подходящ за висши мениджъри на компании, както и за хора, чиято дейност налага чести появявания сред публики от различен характер – конферентни събития, медийни събития, бизнес и/или официални приеми, вечери и т.н. Нашите консултанти ще работят с вас, за да изглеждате подходящо, да се изкажете адекватно и да сте сигурни, че няма да допуснете протоколни гафове.

Медийни обучения

Предлагаме медиа тренинг за висш и среден мениджмънт, както за експерти, които са ключови за компанията и/или организацията. За да знаете как да се държите пред журналистите, какво и как да им го кажете и вашето послание да бъде предадено правилно от медиите.

Събитиен мениджмънт

Всеки може да организира събитие, но по-важно е то да се запомни и да се дава за пример като добра практика. Експертите в А1 Комюникейшънс имат професионалната компетентност да ви препоръчат подходящата форма за събитие според вашите поводи. Дали е форум според световния бизнес етикет или парти за партньори и колеги от нас ще получите консултация и организация на перфектното събитие.